INTERVJU – Nada Zver, direktorica tvrtke Ivančica d. d. proizvodnja obuće i trgovina

70 godina napora zaposlenih i ulaganja u razvoj robne marke Froddo

Published On: 29 studenoga, 2016
Categories: Intervju

INTERVJU – Nada Zver, direktorica tvrtke Ivančica d. d. proizvodnja obuće i trgovina

Izvozni proizvod Ivančice ispunjava strateške ciljeve

1. Kroz naizgled dugo razdoblje od 70 godina Ivančica je preživjela mnoge transformacije i kreirala mnogobrojne kolekcije velikih i malih cipela. Od postolarske zadruge sa svega šest zaposlenika postala je vodeći proizvođač dječje obuće u Hrvatskoj, ali i regiji, s više od 800 zaposlenika. Koje su bile ključne prekretnice i važni događaji u poslovanju Vašeg poduzeća?

Tijekom proteklih 70 godina rada Ivančica je prošla kroz mnoge transformacije, prilagođavajući se tržišnim i drugim uvjetima. Počeli smo kao postolarska zadruga koju je 1946. godine osnovala skupina entuzijasta. Prve cipele izrađivale su se za zagorske rudare te radnike u ciglanama. Zadruga je već 1947. godine zapošljavala 45 zadrugara i 6 učenika. Sve do 70-ih godina proizvodila se namjenska obuća za potrebe vojske i policije te zaštitna obuća za zaposlenike u određenim proizvodnim djelatnostima.

Ivančica je, u traganju novih i povoljnijih rješenja u poslovanju, u prošlosti bila usmjerena na dugoročnija poslovna povezivanja i udruživanja s većim gospodarskim subjektima i grupacijama unutar struke. Tako se 1970. poslovno povezala s Astrom Zagreb, kasnije s Pekom Tržić, što je donijelo promjenu i u proizvodnom programu. Postupnim rastom poslovanja stvoreni su uvjeti da se zadruga transformira u poduzeće, tzv. organizaciju udruženog rada. Rast proizvodnje i broja zaposlenih zahtijevao je proširenje kapaciteta. Tako su 1977. izgrađeni novi proizvodni i poslovni prostori na novoj lokaciji na kojoj Ivančica i danas djeluje. U to vrijeme Ivančica je imala 370 zaposlenih da bi u sljedećih 10 godina broj zaposlenih bio veći od 1200 radnika.

Neuravnoteženost proizvodnih, financijskih i ljudskih resursa dovela je Ivančicu do problema i kriznih situacija, koji su uspješno prevladani krajem 80-ih godina, najviše zahvaljujući trudu i odricanju svih zaposlenika. 1992. izvršena je pretvorba i privatizacija te Ivančica postaje dioničko društvo.

Danas je Ivančica jedan od vodećih proizvođača obuće, snažno izvozno usmjerena kompanija s dobro razvijenom vlastitom robnom markom dječje obuće Froddo na tržištu EU-a. U vlastitoj maloprodajnoj mreži Ivančica ima 30 Froddo trgovina u Hrvatskoj, a Froddo obuću isporučujemo na više od 600 prodajnih mjesta naših partnera diljem svijeta.

2. Kako biste opisali svoj osobni put u razvoju Ivančice d. d.?

U Ivančicu sam ušla prije gotovo 30 godina, po odluci tijela lokalne zajednice sa zadatkom da se riješe problemi u poslovanju, odnosno da se provede sanacijski program. Samim time što se zove prinudna uprava, ne možete očekivati oduševljenje zaposlenika. U takvim uvjetima morate odlučno rješavati unutarnje slabosti u svim glavnim poslovnim procesima kako bi se podignula razina uspješnosti i poboljšala likvidnost te kako bi se svim zaposlenicima omogućila redovna isplata plaća. Uspjeli smo, zahvaljujući odricanju i naporima zaposlenih.

Kad sam došla u Ivančicu, uzor su mi bila tada vodeća poduzeća u struci koja danas, nažalost, više ne postoje. U radnom vijeku, kao i u životu, prolazimo kroz razne izazovne situacije iz kojih izlazimo zreliji, obogaćeni novim iskustvima. Za osobni razvoj važna je spoznaja da čitav život moramo učiti i stjecati nova znanja i uvijek tragati za novim rješenjima.

3. Koje aktivnosti smatrate ključnima za rast i napredak poduzeća?

Razvoj i zdravi rast Ivančice izravno je povezan s promjenom poslovnog smjera početkom 90-ih godina. Tada smo ostvarili dugoročniji poslovni odnos sa svojim, još i danas za nas vrlo važnim, poslovnim partnerom Paul Green iz Austrije.

U razdoblju 1994. – 1995. izgradili smo novu tvornicu, podignuli standard radnog mjesta te nadalje kontinuirano ulažemo u obnovu i modernizaciju strojeva, razvoj proizvoda, stvaranje i pozicioniranje robne marke i izvozna tržišta. Ivančica stalno provodi veće ili manje investicijske aktivnosti, što je odgovor na zahtjeve tržišta i potrebu boljeg upravljanja troškovima i poslovnim procesima.

Poduzeće u BiH osnovali smo 2007., a proizvodi gornje dijelove obuće i vjerojatno će u budućnosti u razvoju kapaciteta imati još veću ulogu, nastavi li se u Hrvatskoj daljnji odljev radne snage i ne pronađu li se rješenja na nacionalnoj razini za povećanje neto plaća zaposlenih u radno intenzivnim granama.

Ivančica je izvozna kompanija te daljnji razvoj i rast primarno vežemo na izvoz dječje obuće, robne marke Froddo.

Prekretnica u izvozu dječje obuće Froddo bio je ulazak Hrvatske u EU, čime nam je olakšan pristup malim kupcima i ulazak na velike mrežne trgovine. Ostvarujemo vrlo lijepe rezultate u izvozu Froddo obuće. Naše će kolekcije i dalje pratiti potrebe naših kupaca, tako da vjerujemo u daljnji rast izvoza.

Sve ove pozitivne trendove u razvoju proizvoda, rastu i pozicioniranju robne marke Froddo te razvoju tržišta prodaje i nabave ne bi se moglo ostvariti bez stručnih kadrova i zaposlenika s visokim vještinama u proizvodnji obuće. U glavnim poslovnim procesima formirali smo mladi, stručni kadar, usmjeren na ostvarenje naših strateških ciljeva u poslovanju.

Ljudski resursi čimbenik su koji postaje sve kompleksnije razvojno pitanje u budućnosti i vrlo velik izazov u smislu pronalaženja optimalnih, motivirajućih rješenja, koja će pozitivno djelovati na nova zapošljavanja i usmjeravanje učenika u strukovna zanimanja.

4. Uz tvrtku Ivančica d. d. nerijetko se veže i društvena odgovornost i ekološka osviještenost. Što to znači za samo poduzeće? Kakvi su trendovi u ponašanju potrošača naspram društvene odgovornosti?

Kako se naša proizvodnja odvija u čistom, prirodnom okruženju, oduvijek vodimo brigu o okolišu i ekološkoj osviještenosti, što je konačno temelj naših korporativnih vrijednosti. Kontinuirano pratimo trendove u industriji i na tržištu, a potrošači se sve više okreću zdravom proizvodu, koji je izrađen od prirodnih, certificiranih materijala koji odgovaraju europskim standardima. To je posebno važno kod proizvoda namijenjenog djeci, kao što je i dječja cipela.

Osim što proizvodimo kvalitetne i zdrave proizvode, redovito ulažemo u energetsku učinkovitost i postrojenja te se koristimo obnovljivim izvorima energije. Posljednjih godina najveća investicijska ulaganja usmjerena su na informatizaciju na operativnoj i upravljačkoj razini. Samim time otvaraju se nove mogućnosti u razvoju i napredovanju naših zaposlenika, ali i zadovoljavanju potreba naših kupaca.

Potrošači su danas informiraniji nego ikad prije, prate modne trendove, a sve željene informacije imaju „na dlanu”, preko svojih pametnih telefona i interneta. Nove generacije, poput Millennialsa i generacije Alpha, žele ostvariti komunikaciju s robnom markom i sudjelovati u kreiranju proizvoda te cijene poduzeća koja poštuju njihovo mišljenje. Mi svakodnevno komuniciramo sa svojim kupcima preko društvenih mreža i drugih mrežnih kanala, prihvaćamo njihove prijedloge te aktivno istražujemo njihovo zadovoljstvo.

5. Prema percepciji kupaca, Froddo cipelice pripadaju višem cjenovnom razredu. Koji je razlog tome? Pomaže li država dovoljno u proizvodnji određenim olakšicama? Ima li prostora i potrebe za veću angažiranost države?

Kolekcije Froddo dječje obuće odgovaraju na zahtjeve kupaca naših ciljnih tržišta. Usmjereni smo samo na prirodne materijale, funkcionalnost dječje cipele u širokom rasponu veličina i više širina stopala te modernom dizajnu i marketinškoj potpori. Stoga smo kreirali vrijednost za potrošača koja potpuno korespondira s prodajnom cijenom.

Prodajna cijena na domaćem tržištu radi niske kupovne moći percipira se kao viši cjenovni razred, dok je na izvoznim tržištima Froddo cipela srednjega cjenovnog razreda. U doba gospodarske krize prilagodili smo cijene za hrvatsko tržište. Nadamo se da je to razdoblje iza nas.

Nažalost, kao veliko poduzeće koje zapošljava veći broj radnika, ne možemo se kandidirati s projektima za ulaganja, posebno u razvoj proizvoda i tržišta, što bi pridonijelo i nižoj cijeni proizvoda. Za svaki je gospodarski subjekt poželjna potpora države u podizanju konkurentnosti i povećanju izvoza.

6. Kožarska industrija i obućarska proizvodnja pripadaju djelatnosti s mnogo zaposlenih i nižim primanjima. Kakva je kadrovska struktura i odnos plaća u Vašem poduzeću?

Plaća Ivančice iznosi oko 55 % prosjeka plaće u RH te je na razini prosjeka plaće u djelatnosti. To je nešto čime se ne ponosim. U uvjetima održavanja konkurentnih cijena na tržištu, rastu cijena osnovnih materijala, raznim drugim opterećenjima, posebno visokim doprinosima iz bruto plaća i na bruto plaće te potrebi da ulažete u razvoj proizvoda i tržišta, nažalost nema prostora za veće plaće zaposlenih.

Niske plaće nastojimo korigirati drugim primanjima, kao što je isplata neoporezivoga godišnjeg iznosa, nadoknada troškova prijevoza i druge neoporezive isplate u skladu sa zakonom i našim kolektivnim ugovorom.

Što se tiče odnosa plaća u poduzeću, to je regulirano našim kolektivnim ugovorom. Kao i drugi poslodavci u struci, borimo se za to da svi zaposleni imaju veća primanja i to smatram jednim od prioritetnih zadataka.

Naime, jako narušeni imidž naše djelatnosti radi niskih plaća doveo je do situacije da nema zanimanja za zaposlenje na poslovima u proizvodnji. Želimo li zadržati radna mjesta i ostvariti prilike za rast, potrebna su rasterećenja bruto plaće za koji učinak treba povećati neto plaće zaposlenih.

7. Vaši javni nastupi uglavnom su usmjereni na zahtjeve prema izvršnim organima u smislu popravljanja uvjeta poslovanja u kožarsko-obućarskoj industriji. Koja su, po Vašemu mišljenju, goruća pitanja ove djelatnosti?

Djelatnost – proizvodnja kože i kožarskih proizvoda od 2008. godine bilježi pozitivne trendove u glavnim ekonomskim pokazateljima, posebno u rastu izvoza i rastu broja zaposlenih. Tome su uvelike pridonijeli vanjski investitori.

Goruće pitanje u našoj djelatnosti pitanje je održavanja i osiguranja potrebnog broja radnika, radi velike fluktuacije i gotovo nikakvog zanimanja za zaposlenje u radno intenzivnim djelatnostima. Osnovni su razlog vrlo niske plaće. Prosječna neto plaća radnika u radno intenzivnim djelatnostima trebala bi iznositi minimalno 70 % prosječne plaće u RH. Za to su potrebne ekonomske mjere na nacionalnoj razini. Prije svega je potrebna mjera rasterećenja doprinosa „iz”ili „na”bruto plaće zaposlenih kako bi poslodavci pozitivan učinak rasterećenja prenijeli u neto plaće zaposlenih.

Radno intenzivne djelatnosti imaju vrlo velik udio u gospodarstvima pojedinih županija i lokalnih zajednica, zapošljavaju većinom žensku radnu snagu, uglavnom su izvoznici, imaju prilike za daljnji rast izvoza te smatram da u suradnji s resornim ministarstvima moramo naći rješenja koja će osigurati održivost radnih mjesta i zaposlenih.

Daljnje goruće pitanje jest pitanje obrazovanja, upisne politike i programa strukovnih škola, što se nadovezuje na rješenja prethodnih zahtjeva koja bi se pozitivno odrazila i na imidž djelatnosti.

8. Ivančica d. d. dobitnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih nagrada. Što Vam one znače u poslovanju i koja Vam je nagrada najdraža?

Ivančica je dobitnik mnogobrojnih nagrada za doprinos rezultatima u izvozu, za kvalitetu proizvoda i izniman doprinos hrvatskom gospodarstvu. Svaka nagrada vrijedno je priznanje za trud i rad koji svi zaposlenici ulažu u poslovanje poduzeća, no ipak nam je najveća i najdraža nagrada zadovoljstvo naših kupaca. Iznimno smo ponosni i na nagradu i priznanje povodom 70. obljetnice rada i djelovanja Ivančice koju je dodijelio HGK.

9. Koja je Vaša vizija budućnosti Ivančice d. d. i robne marke Froddo?

Zadovoljni smo ostvarenjem planskih ciljeva i nastojimo održati pozitivan trend u budućem razdoblju. Posebno smo usmjereni na ekspanziju izvoza i jačanje imidža robne marke Froddo na inozemnom tržištu. Stalnim inovacijama i praćenjem trendova držimo korak s tržišnim zahtjevima, a sve poslovne aktivnosti podređene su ostvarenju ciljeva strateškog plana razvoja našeg poduzeća.