Analiza vegetabilno štavljene kože nakon obrade plazmom i hitozanom na postojanost boje i antimikrobno djelovanje

Znanstveni rad

Analiza vegetabilno štavljene kože nakon obrade plazmom i hitozanom na postojanost boje i antimikrobno djelovanje

https://doi.org/10.34187/ko.72.3.1

Objavljeno: 29.10.2023.

Stranice: 3 - 7

VOL.72 BROJ 3/23