Izvorni znanstveni rad

Jadranka Akalović, Zenun Skenderi, Snježana Firšt Rogale, Emilija Zdraveva

Stranice: 6 – 11

Izvorni znanstveni rad

Lubos, Hes, Aura Mihai, Mariana Ursache

Stranice: 8 – 12

Stručni rad

Darko Ujević, Bosiljka Šaravanja i Mirjana Ljubić

Stranice: 18 – 21

Pregledni rad

Emilija Zdraveva, Budimir Mijović

Stranice: 13-15

Stručni rad

Franka Žuvela Bošnjak, Sandra Flinčec Grgac, Jadranka Akalović, Ariana Pomper, Judita Frančeskini

Stranice: 16-20

Originalni znanstveni rad

Marina Orešković Fumić, Slavenka Petrak, Nataša Sekulić

Stranice: 8-11