Baropodometrija stopala u odnosu na težinu tijela

Stručni rad

Baropodometrija stopala u odnosu na težinu tijela

https://doi.org/10.34187/ko.68.3.3

Objavljeno: 1.6.2020.

Vol. 68 Br. 3 (2019)