Analiza konkurentnosti Hrvatske iz pozicije pojedinačnog poduzeća

Bez promjena – stvari se pogoršavaju

Published On: 28 veljače, 2017

Analiza konkurentnosti Hrvatske iz pozicije pojedinačnog poduzeća daje istinsku sliku stvarnog stanja gospodarstva. Pritom je jasno da se opća konkurentnost svake zemlje, pa time i Hrvatske, može poboljšati samo kroz povećanje konkurentnosti pojedinih poduzeća.

Najpoznatiji europski gospodarski konzultant Roland Berger u Zagrebu je prije nekoliko godina održao zapaženo i vrlo inspirativno predavanje pod nazivom „Croatia’s competetiviness – challenge EU accession”. Tom je prigodom postavio i deset teza za unapređenje i porast konkurentnosti hrvatskih poduzeća. One se uvelike poklapaju s razmišljanjima i analizama Nacionalnog vijeća za konkurentnost, ali ih je ipak dobro objaviti, jer ima razlika u detaljima. A vrag, kako je poznato, uglavnom i leži u detalju.

Roland Berger je svojih deset teza ovako postavio:

·        uvođenje strukturnih promjena od postojeće industrije prema industriji koja povećava dodanu vrijednost

·        reduciranje visokog udjela države u gospodarstvu kroz privatizaciju

·        uklanjanje prepreka za kolanje kapitala i povećanje njegove produktivnosti

·        podizanje infrastrukture na razinu europskih standarda

·        iskorištavanje turizma kao glavnog uslužnog sektora

·        usmjeravanje istraživanja i razvoja na tehnologije budućnosti

·        profesionalizacija sustava obrazovanja i povećanje ulaganja u edukaciju

·        smanjivanje birokracije i ubrzavanje procesa reforme javne uprave

·        smanjivanje nezaposlenosti kroz mjere strukturne politike

·        u fokus interesa stavlja se poduzeće, pri čemu je posebno važno naglasiti sedam strateških odrednica za rast kompanije na osnovi dodane vrijednosti.

Budući da i Berger u fokus zanimanja stavlja poduzeće, posebno ističe sedam strateških razina za rast kompanija na osnovi dodane vrijednosti. To su: inovacije i branding; uporaba vlastitih komparativnih i konkurentskih prednosti (cost/benefit); internacionalizacija; fokusiranje na proizvod; fokusiranje na osnovnu djelatnost (core business); povećanje tržišnog udjela i konsolidiranje tržišta s pomoću konkretnih mjera i aktivnosti; uspostavljanje mreže, kooperacija, virtualizacija poslovanja. To se može, tvrdi Berger, postići uz stratešku i operacionaliziranu izvrsnost kao temeljnu pretpostavku budućeg ponašanja.