Boja godine Pantone Peach Fuzz – Bojadisanje kože prirodnim biljnim bojilima

Stručni rad

Boja godine Pantone Peach Fuzz – Bojadisanje kože prirodnim biljnim bojilima

https://doi.org/10.34187/ko.73.1.4

Objavljeno: 24. svibnja 2024.

Stranice: 29 – 34

VOL.73 BROJ 1/24