ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: pregled razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa

Pregledni znanstveni rad

ČASOPIS KOŽA I OBUĆA: pregled razvoja časopisa, trenutačnog stanja i buduće perspektive povodom 65. obljetnice izlaženja časopisa

Objavljeno: 1. lipnja 2017

Stranice: 6-10

Vol. 66 No. 2 (2017)