Diskontinuirani način proizvodnje umjetne kože na bazi kožnih vlakanaca

Stručni rad

Diskontinuirani način proizvodnje umjetne kože na bazi kožnih vlakanaca

https://doi.org/10.34187/ko.71.1-2.4

Objavljeno: 29. ožujka 2024.

Stranice: 19 - 22

VOL.71 BROJ 1-2/22