Dizajn kolekcije i izrada modela cipela za tinejdžere

Stručni rad

Dizajn kolekcije i izrada modela cipela za tinejdžere

Objavljeno: 1. lipnja 2016.

Stranice: 25-27

Vol. 65 No. 2 (2016)