ITMA 2023: Pregled inovacija u elektroispredanju i ekstruziji vlakana

Stručni rad

ITMA 2023: Pregled inovacija u elektroispredanju i ekstruziji vlakana

https://doi.org/10.34187/ko.72.2.2

Objavljeno: 31.7.2023.

Stranice: 6 - 9

VOL.72 BROJ 2/23