Izabran predsjednik udruženja kožarsko-prerađivačke industrije HGK

Published On: 24 svibnja, 2017
Categories: Novosti

Na izbornoj skupštini Udruženja kožarsko- prerađivačke industrije HGK, 16. ožujka za predsjednika Vijeća Udruženja ponovo je jednoglasno izabran Mario Lešina, direktor tvrtke Midal iz Varaždina.

Govoreći o budućim aktivnostima Udruženja, Lešina je istaknuo kako razvoj tehnologije za proizvodnju obuće već nekoliko godina stagnira te je nužno započeti snažniju suradnju gospodarskih subjekta iz ove branše sa znanstvenom zajednicom odnosno istraživačkim i razvojnim institutima.

„Sustavno inoviranje te plasiranje novih proizvoda nužan je poslovni model, prije svega za tvrtke koje imaju svoje brandove i tu će orijentaciju Udruženje podupirati u narednom razdoblju. Jednako se tako internacionalizacija poslovanja nameće kao imperativ jer je naše tržište premalo za plasiranje većih serija proizvoda“, istaknuo je Lešina i dodao da je nedostatak radne snage jedan od problema s kojima se moraju suočavati, a koji potiče izmještanje (outsourcing) proizvodnje, pri čemu treba biti oprezan kako bi se odabrala primjerena lokacija. „Kontinuirano učenje i potvrda znanja također će biti jedan od prioriteta u budućem radu Udruženja, kako bismo svojim obrazovnim sustavom plasirali na tržište radne snage osposobljene radnike. Uloga je vodstva HGK u tom pogledu važna, pri čemu se mora inzistirati i na međusektorskoj suradnji koju sustav HGK omogućava“, poručio je Lešina.

Viša stručna suradnica Sektor za industriju i IT  HGK Branka Prišlićosvrnula se na neke globalne parametre industrije obuće. „Najviše obuće uvozi Europa (36 posto), zatim Sjeverna Amerika (25 posto), a potom Azija (25 posto). U Europi je već dulje prisutan pad uvoza obuće koji je za razdoblje od 2010. do 2015. godine iznosio tri posto“, istaknula je Prišlić te dodala da su najveći izvoznici obuće Azija (84 posto) i Europa (13 posto), pri čemu izvoz obuće iz Europe raste za tri posto u razdoblju od 2010. do 2015. godine, dok se u istom razdoblju bilježi pad izvoza iz Azije za dva posto. Spomenula je i rast izvoza i uvoza u Africi pa bi u budućnosti Afrika mogla postati važno tržište.

Prišlić se osvrnula i na rad CIRAZ-a – sektora HGK koji, pored ostalih aktivnosti, provodi dva strateška EU projekta: Strateški projekt za potporu inicijativa klastera konkurentnosti i Strateški projekt za potporu uspostave inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi. „Ova će se industrija susretati s brojnim izazovima poput automatizacije i digitalizacije, novih materijala te pojave nove generacije potrošača“, istaknula je Prišlić.

Hrvatska kožarsko-prerađivačka industrija tradicionalno je radno intenzivna djelatnost te izvozno orijentirana. Ta se industrijska grana znatnim djelom koncentrirala u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji te je u 2015. godini zapošljavala 10.411 radnika u 134 tvrtke koje su ostvarile ukupan prihod u toj godini u vrijednosti od 3,78 milijardi kuna.Jedan od pozitivnih trendova ove industrijske grane jest povećanje izvoza u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu u visini  od 1,5 posto, uz istovremeni pad uvoza u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 2,8 posto. Hrvatske tvrtke najviše izvoze u EU i BiH.

U daljnjoj raspravi istaknut je problem nedostatka i nestručnosti radne snage, uputili su na nedostatak odgovarajući instrumenata za sprečavanje nekontroliranog odljeva radne snage, spomenut je i problem niskih plaća te neodgovarajućeg tečaja, a upozoreno je i na poteškoće  u vezi s postupkom javne nabave. Sudionici rasprave uputili su i na stalno nestajanje distribucijskih kanala koji plasiraju domaće proizvode

Mario Lešina osvrnuo se na rad u prošlom mandatu, od 2012. do 2016. godine, u kojem je održano 11 sjednica Vijeća Udruženja. Uspostavljen je dijalog s predstavnicima Vlade RH te su se predlagale mjere za poboljšavanje proizvodnje. „Uputili smo prijedloge za smanjivanjem izdvajanja iz plaća i na plaće,s obzirom na to da zaposlenici u ovoj grani industrije ionako imaju najniže plaće unutar prerađivačke industrije“, istaknuo je Lešina te naglasio problem duljine i broja dana plaćenog bolovanja na teret poslodavca. Članovi Udruženja zalagali su se za uvođenje  sustava dualnog obrazovanja (što će činiti i u budućnosti), a istodobno su se kontinuirano organizirali međunarodni stručni skupovi iz područja kožarsko-prerađivačke industrije na kojima se raspravljalo o problematici branše te izazovima suvremene globalizirane ekonomije.

Za dopredsjednike Vijeća Udruženja izabrani su Nada Zver iz tvrtke Ivančica iz Ivanca, Božidar Ledinko iz tvrtke Galko iz Maloga Bukovca i Božo Ljubić iz tvrtke Viviani iz Rešetara. Ujedno su izabrani članovi Vijeća Udruženja te poslovna tajnica Udruženja Branka Prišlić, viša stručna suradnica iz Sektora za industriju i IT.

Izvor : HGK priopćenje