Nanovlakna u izradi funkcionalnih materijala za obuću

Pregledni rad

Nanovlakna u izradi funkcionalnih materijala za obuću

Objavljeno: 10.10.2018.

Stranice: 13-15

Vol. 67 No. 2 (2018)