natječaj za plačanje jedne kotizacije

Natječaj za plaćanje jedne kotizacije na domaćem ili međunarodnom znanstvenom kongresu (maksimalni iznos 100 eura).

Published On: 20 listopada, 2023

Uvjeti potrebni za prijavu na Natječaj:

  1. Kandidat mora biti prvi autor na radu i corresponding autor.
  2. Obavezno predočiti potvrdu da je kandidat aktivni student, doktorand ili asistent, te ispravu o godini rođenja.
  3. Uredno plaćena članarina (vrijedi i za nove članove koji dostave dokaz o uplati članarine za 2023. godinu!).
  4. Naslov i sažetak rada koji će biti prezentiran na kongresu i naziv kongresa s dokazom iznosa kotizacije.
  5. Kandidat treba jasno navesti zahvalu (uz logotip) Društvu (u radu i prezentaciji).
  6. Rad se treba prezentirati od strane kandidata izradom prezentacije usmenim predavanjem na kongresu (iznimno, poster prezentacija ako ne postoje raspoloživa sredstva za sufinanciranje troškova odlaska kandidata na kongres – pisana Izjava) koja će biti dostupna na web stranici Društva.
  7. Prednost ostvaruju kandidati čiji će sažetak rada biti objavljen u Knjizi sažetaka kongresa, a rad u cijelosti objavljen u časopisu Koža & Obuća na hrvatskom i/ili engleskom jeziku u 2023. (nakon postupka recenzije).

Ako više kandidata ostvaruje sve uvjete propisane natječajem, prednost će se dati kandidatu čiji je rad tematski vezan uz područje djelatnosti Društva i Časopisa.

Sve prijave pošaljite u e-obliku na elektroničku adresu: franka.zuvela.bosnjak@ttf.unizg.hr

HDKO-i-TTF-natjecaj