Novim putovima svile prema održivoj alternativi za umjetnim kožnim materijalima

Stručni rad

Novim putovima svile prema održivoj alternativi za umjetnim kožnim materijalima

https://doi.org/10.34187/ko.69.3-4.4

Objavljeno: 31.12.2021.

Vol. 69 No. 3-4 (2020)