O nama

HDKO-Hrvatsko društvo kožara i obućara dragovoljna je znanstveno stručna udruga poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Društva može biti i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba), Društvo djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Društvo je osnovano 1952. u Zagrebu.

Ciljevi društva

 • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje znanstveno-stručnog i stvaralačkog potencijala za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, modne i funkcionalne obuće i kožne galanterije.
 • okupljanje svih znanstvenih djelatnika i stručnjaka za znanstvene i marketinške aktivnosti od interesa za granu i cijeli sektor – Moda, tekstil i koža.

ISTIČEMO ČETIRI NAJZNAČAJNIJA PODRUČJA NA KOJIMA DRUŠTVO TRENUTAČNO DJELUJE

 1. Časopis KOŽA & OBUĆA
  Časopis KOŽA & OBUĆA je znanstveno-stručni časopis u vlasništvu Društva i jedini časopis koji izlazi preko 70 godina (od 1952.) u području kože i obuće s naglaskom na razvoj tematskih područja vezanih uz digitalizaciju, inovativni pristup u proizvodnji, tekstilne materijale i zaštitu okoliša. Stekao je primjerenu afirmaciju na području informiranja naših čitatelja o svim najvažnijim događanjima i postao priznat na ovim područjima kao najbolja tiskovina za tu problematiku.
  Kao znanstveno-stručni časopis, ali i informativni, te pomalo i modni, pruža mogućnost plasiranja svih najznačajnijih podataka o proizvodnji, asortimanu i ponudi tržištu (oglasi, reportaže). Stavljanjem kompletnog časopisa na naš portal, kao i online izdanje, znatno se povećao broj čitatelja što donosi još veće koristi oglašivačima.
 2. Web portal DRUŠTVA
  WEB PORTAL izmijenjen i osuvremenjen, svim članovima i stručnjacima u sektoru, pruža široke mogućnosti i aktualni prikaz djelatnosti odnosno prikaz znanstvenih, edukativnih i stručnih tema iz naše grane i područja, kao i tekuće domaće i svjetske aktualnosti iz našeg sektora.
 3. Pomoć u obrazovanju kadrova za našu granu unutar sektora
  Društvo (HDKO) odlično surađuje sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološkim fakultetom i aktivno je uključen oko organizacije studija, putem obavještavanja proizvodnih tvrtki o mogućnostima studiranja. Uloga Društva je posebno značajna u Studijskoj jedinici Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, gdje je omogućeno obrazovanje stručnjaka visoke razine obrazovanja kroz redoviti stručni prijediplomski studij. Prijediplomski stručni studij traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odjevne tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer obućarske tehnologije i stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer dizajna obuće. Po završetku stručnog prijediplomskog studija, omogućen je prijelaz na sveučilišni diplomski studij uz polaganje razlikovnog programa..
 4. Suradnja i stalno održavanje međusobnih kontakata članova/ica Društva i državnih institucija, znanstveno-obrazovnih i drugih ustanova
  Ovakav tip suradnje potreban je zbog: stjecanja novih znanja i vještina, ostvarivanja razmjene informacija bitnih za postizanje uspješnosti na tržištu rada, primjene aktualnih promjena u gospodarstvu, prilagođavanja tržištu EU, organizacije i pokroviteljstava znanstveno-stručnih savjetovanja, provedbe stručnih edukacija i informiranja o aktualnim događanjima a u svrhu informiranja članova i javnosti o razvoju sektora i drugim tekućim aktualnostima.
  Ovdje ubrajamo i stalnu aktivnost na stvaranju baze statističkih podataka i adresara.

UPRAVA

Predsjednica:

Sanja Ercegović Ražić

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Dopredsjednica:

Jadranka Akalović

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Tajnica:

Franka Žuvela Bošnjak

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Članice:

Ivana Hajduković

Borovo d.d., Vukovar

Danijela Pustahija Musulin

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

NADZORNI ODBOR

Predsjednica:

Kristina Maršić

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Članovi:

Snježana Dominić

Zenun Skenderi

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

ODBORI DRUŠTVA

HDKO ima trenutačno četiri aktivna odbora, putem kojih Društvo djeluje u dogovoru i suradnji sa svojim članicama.

Odbor za razvoj i tehnologiju

Predsjednica:

Ime i prezime predsjednice

Članovi:

Branka Vojnović

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Suzana Mihanović

Psunj Tvornica kože d.o.o.

Kristina Plišo Rubić

Jelen d.d. Čakovec

Jasna Lozančić

Borovo d.d., Vukovar

Petra Ivaštanin

Koko, obrt za proizvodnju i usluge

Jagoda Divić

HGK

*Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za kadrove

Predsjednica:

Suzana Kutnjak Mravlinčić

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Članovi:

Marija Čališ

Škola za modu i dizajn

Zlatko Rabik

Zlatna nit d.o.o. Slatina

*Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi

Odbor za marketing i WEB

Predsjednica:

Maja Stracenski Kalauz

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Članovi:

Emili Ema Sedlar

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

*Ostali eventualni sudionici pozivaju se na sastanak prema potrebi