Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana

Izvorni znanstveni rad

Ocjena sklonosti pilingu pletiva kratkih čarapa izrađenih od celuloznih vlakana

https://doi.org/10.34187/ko.70.1-2.2

Objavljeno: 15.9.2022.

Vol. 70 No. 1-2 (2021)