Optimizacija energetskih ušteda u procesu proizvodnje potplata za cipele

Izvorni znanstveni rad

Optimizacija energetskih ušteda u procesu proizvodnje potplata za cipele

https://doi.org/10.34187/ko.68.1.3

Objavljeno: 10.1.2019.

Vol. 68 No. 1 (2019)