POSTUPAK RECENZIJE

Časopis Koža & Obuća provodi tzv. “single blind“ recenziju pri čemu ime recenzenta nije poznato autoru rada. Rukopisi prijavljeni za objavu u časopisu Koža & Obuća recenziraju se od strane domaćih i međunarodnih, neovisnih stručnjaka.

  1. U prvoj fazi recenzentskog postupka glavni urednik časopisa ima pravo odlučiti o daljnjoj proceduri rukopisa prema tome je li isti u skladu s potrebama Časopisa, odnosno njegovog cilja i tematskog područja. Ako rukopis ispunjava odgovarajuće kriterije, bit će poslan dvojici nezavisnih stručnjaka iz područja teme rada.
  2. U drugoj fazi recenzentskog postupka recenzenti daju svoje povratne informacije o rukopisu u roku od 2 tjedna od trenutka prijave rada. U ovoj fazi od autora se traži da urede svoj rukopis prema komentarima i dobronamjernim prijedlozima recenzenata, nakon čega je potrebno ponovo prijaviti korigirani rukopis u roku od 2 tjedna.
  3. U trećoj fazi urednik časopisa zadržava pravo da autorima da konačnu odluku o prihvaćanju rukopisa nakon recenzije istog. Potvrda prihvaćanja bit će poslana autorima u roku od 2 tjedna nakon ponovne prijave rukopisa. Konačna odluka urednika donosi se u roku od 6 tjedana od trenutka prijave rukopisa.