PRIJAVA RUKOPISA

Autori rukopisa pripremljeni u skladu s Uputama za autore, Izjavom o otvorenom pristupu, Recenzentskim postupkom i Izjavom o etici objavljivanja, pozivaju na prijavu rukopisa putem sljedeće e-mail adrese: editor@hdko.hr. Obrada i objava članaka se ne naplaćuje.