Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020.

Stručni rad

Pregled stanja kožarsko-prerađivačke industrije za razdoblje 2008. – 2019. i u vrijeme pandemije zbog korona virusa COVID-19 u 2020.

https://doi.org/10.34187/ko.69.1.6

Objavljeno: 20.4.2021.

Vol. 69 No. 1 (2020)