Primjena mikrokalorimetra za sagorjevanje kod karakterizacije zaštitnih svojstava goveđe kože

Izvorni znanstveni rad

Primjena mikrokalorimetra za sagorjevanje kod karakterizacije zaštitnih svojstava goveđe kože

https://doi.org/10.34187/ko.68.4.5

Objavljeno: 1.12.2020.

Vol. 68 No. 4 (2019)