Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele

Izvorni znanstveni rad

Primjena poliuretana u izradi potplata za cipele

https://doi.org/10.34187/ko.69.1.1

Objavljeno: 20.4.2021.

Vol. 69 No. 1 (2020)