Sinestezija – poticaj za projektiranje kolekcije odjeće

Stručni rad

Sinestezija – poticaj za projektiranje kolekcije odjeće

https://doi.org/10.34187/ko.72.2.4

Objavljeno: 31.7.2023.

Stranice: 14 - 18

VOL.72 BROJ 2/23