Toplinska stabilnost i otpornost na savijanje goveđih koža za izradu lica obuće

Stručni rad

Toplinska stabilnost i otpornost na savijanje goveđih koža za izradu lica obuće

Objavljeno: 10.10.2018.

Vol. 67 No. 2 (2018)