Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće

Pregledni rad

Udarna izolacija kao kriterij dizajna obuće

https://doi.org/10.34187/ko.69.2.3

Objavljeno: 21.8.2021.

Vol. 69 No. 2 (2020)