Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica

Izvorni znanstveni rad

Utjecaj mjesta uzorkovanja na fizikalna i mehanička svojstva koža punog prirodnog lica

https://doi.org/10.34187/ko.69.2.1

Objavljeno: 21.8.2021.

Vol. 69 No. 2 (2020)