Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože

Stručni rad

Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože

https://doi.org/10.34187/ko.69.3-4.3

Objavljeno: 31.12.2021.

Vol. 69 No. 3-4 (2020)